Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [26 / 29] >

Samorząd i praktyka

Czy teren zabytkowego cmentarza komunalnego może zostać przeznaczony pod inwestycję

Gmina planuje realizację podziemnych zbiorników na odpady komunalne na terenie cmentarza komunalnego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków (gmina nie posiada gminnej ewidencji zabytków). W zbiornikach gromadzone będą nie tylko odpady pochodzące z terenu cmentarnego, ale również inne odpady komunalne. Czy w powyższych okolicznościach realizacja zbiorników stanowi „inny cel” użytkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych?