Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [25 / 29] >

Samorząd i praktyka

Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej przetworzonej

Przedmiotem wniosku o udostępnienie informacji publicznej może być informacja, której przygotowanie będzie wymagało podjęcia działań intelektualnych oraz zaangażowania znacznego nakładu czasu i pracy. Udostępnienie takiej informacji uwarunkowane jest jednak wykazaniem przez wnioskodawcę, że za tym udostępnieniem przemawia szczególnie uzasadniony interes publiczny. W przeciwnym wypadku dysponent informacji powinien wydać decyzję o odmowie jej udostępnienia.