Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [21 / 29] >

Gospodarka

Sprostowanie umowy o przekazanie gospodarstwa następcy nie jest sprawą administracyjną

Umową sporządzoną 29 marca 1980 r. przez naczelnika gminy zostało przekazane gospodarstwo rolne następcy, który chce założyć księgi wieczyste na działki ewidencyjne zawarte w tej umowie. W umowie tej błędne okazały się dwa numery ewidencyjne działek. Po wglądzie do materiałów geodezyjnych stwierdzono, że błędne numery działek są tylko w umowie, natomiast w wypisach z rejestru gruntów działki mają poprawną numerację. Strona zwróciła się do urzędu gminy o sprostowanie umowy z roku 1980. Czy urząd może sprostować taka umowę? Jeśli tak, to w jakim trybie?