Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [12 / 29] >

Administracja

Utrzymanie w mocy decyzji organu pierwszej instancji

Jedną z decyzji, jakie może wydać organ drugiej instancji w wyniku rozpatrzenia odwołania, jest decyzja utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Wydanie takiej decyzji jest możliwe, jeśli organ odwoławczy dojdzie do przekonania, że oceniana decyzja – w szczególności jej rozstrzygnięcie – jest co do istoty prawidłowa.