Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [6 / 29] >

Prawo w samorządzie

Reforma oświaty – podsumowanie zmian

Od 1 września 2017 r. obowiązują przepisy tworzące reformę edukacji. Wprowadziły one zmiany w strukturze i rozwoju szkolnictwa. Z dniem tym do systemu edukacji zostały wprowadzone ośmioletnie szkoły podstawowe, czteroletnie licea ogólnokształcące, pięcioletnie technika oraz szkoły branżowe. Rozpoczął się także proces wygaszania kształcenia w gimnazjach – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Na łamach Gazety Samorządu i Administracji na bieżąco omawialiśmy poszczególne aspekty tej reformy.