Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [5 / 28] >

Prawo w samorządzie

Deklaracje podatków lokalnych a „oświadczenie o odpowiedzialności karnej”

Przyjęte uchwałą rady gminy wzory deklaracji podatkowych nie mogą zawierać pouczenia o odpowiedzialności karnej za podawanie danych niezgodnych z prawdą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Rada jednej z gmin przyjęła uchwałę dotyczącą określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym. Wzory deklaracji na podatek rolny - stanowiące jeden z załączników do uchwały - zawierały oświadczenia o następującej treści: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością"....