Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [5 / 29] >

Prawo w samorządzie

Deklaracje podatków lokalnych a „oświadczenie o odpowiedzialności karnej”

Przyjęte uchwałą rady gminy wzory deklaracji podatkowych nie mogą zawierać pouczenia o odpowiedzialności karnej za podawanie danych niezgodnych z prawdą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.