Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [4 / 28] >

Prawo w samorządzie

Zadania burmistrza, wójta i prezydenta miasta w nowym Prawie wodnym

Od 1 stycznia 2018 r. nowe Prawo wodne najważniejsze kompetencje w zakresie gospodarowania wodami przekazuje do wskazanych w ustawie ministrów oraz organów Wód Polskich. Nowa ustawa określa jednak także szereg zadań i uprawnień burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. Na podstawie art. 14. ust. 1 Prawa wodnego organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są: minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, Prezes Wód Polskich, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,...