Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [4 / 29] >

Prawo w samorządzie

Zadania burmistrza, wójta i prezydenta miasta w nowym Prawie wodnym

Od 1 stycznia 2018 r. nowe Prawo wodne najważniejsze kompetencje w zakresie gospodarowania wodami przekazuje do wskazanych w ustawie ministrów oraz organów Wód Polskich. Nowa ustawa określa jednak także szereg zadań i uprawnień burmistrzów, wójtów i prezydentów miast.