Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [3 / 29] >

Prawo w samorządzie

Przekształcenia zespołów publicznych szkół

Wprowadzone zmiany w systemie oświaty obejmują także zespoły publicznych szkół prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby prawne niebędące JST oraz osoby fizyczne. Ulegają one przekształceniom w ściśle określonych terminach.