Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [3 / 28] >

Prawo w samorządzie

Przekształcenia zespołów publicznych szkół

Wprowadzone zmiany w systemie oświaty obejmują także zespoły publicznych szkół prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby prawne niebędące JST oraz osoby fizyczne. Ulegają one przekształceniom w ściśle określonych terminach. Zespoły szkół ulegają przekształceniom odpowiednio w: ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum lub branżową szkołę I stopnia. Przekształcenie zespołu szkół w ośmioletnią szkołę podstawową Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje...