Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [13 / 28] >

Finanse publiczne

Wadium – zatrzymywać czy nie

Jednym z zagadnień wywołujących kontrowersje w sferze zamówień publicznych jest zatrzymanie wadium wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów, do czego został wezwany przez zamawiającego. W tej sprawie  wypowiedział się w niedawno także Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 27/17). Wprawdzie uchwała ta dotyczyła stanu prawnego sprzed ubiegłorocznej „dużej” nowelizacji przepisów Pzp, stanowi jednak istotny element w dyskusji nad tym zagadnieniem. Wykonawcy (ubiegający się o zamówienia publiczne) wnoszą wadium w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania, mającego wyłonić przyszłego kontrahenta instytucji zamawiającej. Chodzi...