Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [19 / 29] >

Finanse publiczne

Fundusz sołecki 2018 r. czeka na wnioski mieszkańców

Każde sołectwo, które chce skorzystać ze środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego w przyszłorocznym budżecie gminy, to po pierwsze, powinno uchwalić wniosek, a po drugie, złożyć go wójtowi do 30 września br.