Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [28 / 28] >

Samorząd i praktyka

Czy postać generała Karola Świerczewskiego zniknie z cokołów

Z informacji przekazanych przez poszczególnych wojewodów w październiku 2016 r. wynika, że na terenie 15 województw (bez woj. mazowieckiego) znajduje się około 469 pomników gloryfikujących ustrój totalitarny. Większość z nich to obeliski upamiętniające żołnierzy Armii Czerwonej, komunistycznych partyzantów, czy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Te będą musiały zniknąć do 21 października 2018 r. 2 września ubiegłego roku weszły w życie przepisy uchwalonej 1 kwietnia 2016 r. ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności...