Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [23 / 29] >

Gospodarka

Gminy mogą uchwalać mikroplany miejscowe

Nie ma żadnych przeszkód aby uchwalany przez radę gminy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmował swoim zasięgiem obszar tylko jednej działki inwestycyjnej. Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych.