Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [2 / 29] >

Prawo w samorządzie

Centralizacja zarządzania wodami Skarbu Państwa

Od przyszłego roku kompetencje związane zadania dotychczasowego Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej wykonywać będzie państwowa osoba prawna ­ Wody Polskie.