Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [35 / 37] >

Samorząd i praktyka

Gminy Szczawa i Grabówka powinny powstać

Konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 czerwca 2017 r. powinno być utworzenie gmin: Szczawa i Grabówka. Oczywiście po dokonaniu przez Radę Ministrów czynności niezbędnych do usunięcia skutków niekonstytucyjnego rozporządzenia anulującego utworzenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego.