Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [28 / 37] >

Finanse publiczne

Zamówienia niepodlegające reżimom Prawa zamówień publicznych

Udzielając zamówień, które są wyłączone spod reżimów Prawa zamówień publicznych, należy mieć na uwadze, że nadal są to wydatki, które mogą podlegać kontroli. Ich dokonywanie nie może opierać się na subiektywnych odczuciach zamawiającego. Środki finansowe pozostawione do dyspozycji zamawiającego to środki publiczne, których wydatkowanie musi być celowe, oszczędne i uzasadnione.