Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [21 / 37] >

Administracja

Dla drobnych naruszeń prawa pouczenie zamiast kary

Od 1 czerwca 2017 r. ustawodawca upodobnił zasady wymierzania kar pieniężnych do tych obowiązujących w prawie karnym. Jest to korzystne dla strony postępowania administracyjnego. Ma ona zagwarantowane miarkowanie wysokości kary z uwagi na niski stopień winy oraz wagę naruszenia. Wykluczony jest automatyzm. Kary muszą być proporcjonalne do rodzaju i stopnia złamania przepisów. Nowelizacja wymaga dużej staranności w pracy ze strony pracowników urzędów.