Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [20 / 37] >

Administracja

Wniosek jako przedmiot informacji publicznej po zmianach w k.p.a.

Nowelizacja procedury administracyjnej, która wprowadziła m.in. instytucję milczącego załatwienia sprawy, powoduje konieczność zmiany podejścia do wniosku składanego do organu administracji publicznej jako nośnika informacji publicznej. Obecnie wnioski przyjmowane w trybie milczącej zgody organu powinny być uznawane za zawierające informację publiczną. Nie wyłącza to możliwości odmowy udostępnienia takich wniosków w przypadku zaistnienia negatywnych przesłanek udostępnienia. Do kategorii informacji publicznej należy, co do zasady, zaliczyć wszystkie informacje o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; dalej: u.d.i.p.)....