Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [19 / 37] >

Administracja

Forma powiadomienia o zakończeniu postępowania scaleniowego

Postępowanie scaleniowe jest jednym z najtrudniejszych postępowań administracyjnych realizowanych w Polsce. Dla organów administracji publicznej dużym problemem często okazuje się wskazanie właściwej formy powiadomienia o zakończeniu postępowania scaleniowego. Znalazło to odzwierciedlenie w najnowszym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.