Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [18 / 37] >

Administracja

Czy urzędy będą mogły stosować postępowanie uproszczone

Od 1 czerwca 2017 r. wprowadzono do Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie uproszczone. Dopuszczalność zastosowania tej nowości przez urzędy zależy jednak od przepisów szczególnych w stosunku do kodeksu. Po nowelizacji Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) reguluje ogólne zasady postępowania uproszczonego. Aby je zastosować, potrzebna jest jednak decyzja ustawodawcy co do rodzaju spraw, które w takim postępowaniu będą rozpoznawane - niezbędny jest odpowiedni przepis materialny. Autorzy projektu nowelizacji jako argument za przyjęciem w Polsce nowych rozwiązań wskazali, że uproszczone postępowanie administracyjne zostało...