Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [17 / 37] >

Administracja

Urzędnicy policzą stronie koszty postępowań przed sądami

Od 1 czerwca 2017 r. urząd w wydanej decyzji informuje o kosztach jej weryfikacji przez sądy oraz o warunkach uzyskania zwolnienia z opłat sądowych. Urzędy otrzymały czas na przystosowanie się do tej zmiany. Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed 1 czerwca 2017 r. decyzją ostateczną lub postanowieniem stosuje się jeszcze przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w brzmieniu sprzed nowelizacji.