Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [16 / 37] >

Administracja

Pracownicy urzędu mogą poświadczyć zgodność odpisu z oryginałem dokumentu

Koszt wykonania uwierzytelnionej kopii większej liczby dokumentów jest często znaczny. Od 1 czerwca 2017 r. strona może zaoszczędzić na tym wydatku, ponieważ ustawodawca przyznał upoważnionym pracownikom urzędów prawo poświadczania odpisu dokumentu z oryginałem. Od 1 czerwca 2017 r. upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie administracyjne, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Pracownik nie działa tutaj z własnej inicjatywy, ale na żądanie strony. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia. Dodatkowo...