Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [7 / 37] >

Prawo w samorządzie

Prawa do urlopu nie można sprzedać - taka umowa jest nieważna

Każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Niewykorzystany urlop za rok poprzedni należy wykorzystać najpóźniej do 30 września bieżącego roku. W określonych sytuacjach niewykorzystany urlop pracownika może zostać zamieniony na jego pieniężny ekwiwalent. Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego jest jednym z jego podstawowych uprawnień. Wynika ono nie tylko z przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.), lecz przede wszystkim z konstytucji. To bowiem jej art. 66 ust. 2 przesądza, że każdy pracownik ma prawo do...