Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [6 / 37] >

Prawo w samorządzie

Kiedy pracownika samorządowego można przenieść na niższe stanowisko

Jeżeli w wyniku reorganizacji jednostki samorządowej zostaje zlikwidowane stanowisko kierownicze, to urzędnikowi, który je zajmował, można powierzyć inną pracę odpowiadającą jego kwalifikacjom. To nowe stanowisko przydzielone urzędnikowi nie musi być równe hierarchicznie temu, które zajmował poprzednio – uznał Sąd Najwyższy. Spór dotyczył urzędniczki zatrudnionej w starostwie powiatowym. Wykonywała ona pracę na stanowisku naczelnika. Po pewnym czasie otrzymała jednak oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. Od otrzymanego oświadczenia złożyła odwołanie do sądu rejonowego. Sąd przywrócił urzędniczkę do pracy w starostwie na poprzednich...