Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [14 / 37] >

Prawo w samorządzie

Pełniący funkcję radnego i sołtysa może otrzymywać dwie diety

Osoba będąca jednocześnie radnym i sołtysem może otrzymywać dwie odrębne diety z tytułu pełnienia dwóch niezależnych funkcji społecznych. Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych (art. 25 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: u.s.g.). Oznacza to, że prawo radnego do tych świadczeń ma charakter bezwzględny, a rada gminy określa wyłącznie zasady, na jakich one przysługują. Z ORZECZNICTWA W świetle art. 25 ust. 4 u.s.g., rada gminy może ustanowić...