Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [14 / 37] >

Prawo w samorządzie

Pełniący funkcję radnego i sołtysa może otrzymywać dwie diety

Osoba będąca jednocześnie radnym i sołtysem może otrzymywać dwie odrębne diety z tytułu pełnienia dwóch niezależnych funkcji społecznych.