Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [11 / 37] >

Prawo w samorządzie

Konsekwencje dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnych badań

Zezwolenie na podjęcie pracy przez pracownika nieposiadającego aktualnych badań lekarskich stanowi naruszenie przez pracodawcę obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Nie wpływa jednak na ważność umowy o pracę zawartej z pracownikiem. Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym (oraz innym zaleconym) badaniom lekarskim. Pracownik musi także stosować się do wskazań lekarskich (art. 211 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p.). Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na...