Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [12 / 37] >

Prawo w samorządzie

Konsekwencje dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnych badań

Zezwolenie na podjęcie pracy przez pracownika nieposiadającego aktualnych badań lekarskich stanowi naruszenie przez pracodawcę obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Nie wpływa jednak na ważność umowy o pracę zawartej z pracownikiem.