Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [11 / 37] >

Prawo w samorządzie

Czas pełnienia funkcji ławnika a wynagrodzenie

Jednostka zatrudniająca pracownika pełniącego funkcję ławnika ma obowiązek zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie. Jednak nie ma już obowiązku wypłacać mu wynagrodzenia za czas tego zwolnienia. Za ten czas ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną, której koszty ponosi Skarb Państwa.