Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [5 / 37] >

Aktualności

Projekt ustawy o dokumentach publicznych

Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego trafił projekt ustawy o dokumentach publicznych przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego celem jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Zgodnie z zawartą w projekcie definicją dokumentem