Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [4 / 37] >

Aktualności

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych zawetowana

12 lipca 2017 r. Prezydent RP odmówił podpisania uchwalonej 8 czerwca 2017 r. nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i przekazał ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Kwestia poddana pod ponowne rozpatrzenie przez Sejm dotyczy wprowadzanej ustawą możliwości natychmiastowego odwołania wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), rozwiązania zarządu powiatu lub województwa, jak też możliwości natychmiastowego zawieszenia organów poszczególnych JST, w tym rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, w związku z negatywną opinią izby w sprawie programu postępowania naprawczego. W ocenie Prezydenta...