Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [4 / 37] >

Aktualności

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych zawetowana

12 lipca 2017 r. Prezydent RP odmówił podpisania uchwalonej 8 czerwca 2017 r. nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i przekazał ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Kwestia poddana pod ponowne rozpatrzenie przez Sejm dotyczy wprowadzanej ustawą możliwości natychmiastowego odwołania wójta (burmistrza albo