Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [27 / 37] >

Finanse publiczne

Czynności wykonywane przez szkoły a obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej: sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz: 1) rodzin nauczycieli i personelu, 2) emerytów własnej szkoły, 3) uczniów, nauczycieli i personelu innych szkół, usług związanych z zakwaterowaniem w internacie szkoły, świadczonych na rzecz osób trzecich (obcych), tj. uczniów innych szkół oraz okazjonalnie innych osób fizycznych, opłat za wydanie przez szkołę duplikatów świadectw i legitymacji? Odpowiedź Spośród wymienionych czynności, zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania - pod pewnymi warunkami - mogą być sprzedaż...