Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [26 / 37] >

Finanse publiczne

Czy gmina może dowolnie ustalić wskaźnik preproporcji

Przepisy o VAT wskazują zasady ustalania preproporcji przez gminę i jej jednostki organizacyjne. Zasady te są oparte na wskaźnikach finansowych. Jednocześnie przewidziano, że gmina może ustalić preproporcję według innych zasad, gdy uzna, że ta z rozporządzenia MF nie odpowiada najbardziej specyfice wykonywanej przez nią działalności. Tyle teoria. Praktyka wygląda tak, że organy podatkowe nie zgadzają się na ustalanie preproporcji według innej metody niż ta wskazana w rozporządzeniu. Ponadto nie pozwalają na ustalanie preproprocji odrębnie dla każdego rodzaju działalności gminy. Niestety, sądy w większości przypadków przyznają im rację.