Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [34 / 37] >

Samorząd i praktyka

Czy trzeba zmieniać dotychczasowe umowy w sprawie odbioru odpadów

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Gminy, a także przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem albo odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, mają wątpliwości, czy i jaki wpływ będzie miało nowe rozporządzenie na dotychczas obowiązujące umowy, niedostosowane do nowych przepisów. Rozporządzenie określiło jednakowe dla całego kraju zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przez selektywną zbiórkę odpadów należy rozumieć zbieranie odpadów komunalnych w ramach jednego strumienia, które...