Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [34 / 37] >

Samorząd i praktyka

Czy trzeba zmieniać dotychczasowe umowy w sprawie odbioru odpadów

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Gminy, a także przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem albo odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, mają wątpliwości, czy i jaki wpływ będzie miało nowe rozporządzenie na dotychczas obowiązujące umowy, niedostosowane do nowych przepisów.