Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [33 / 37] >

Samorząd i praktyka

Nowe zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek

Od 23 czerwca 2017 r. w Prawie farmaceutycznym pojawiły się ograniczenia w zakresie prowadzenia aptek. Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne muszą kierować się przy wydawaniu nowych zezwoleń m.in. liczbą mieszkańców gminy oraz odległością proponowanego lokalu od już istniejącej apteki. Zezwolenia na prowadzenie aptek mogą być wydawane, gdy będą spełnione określone warunki co do liczby mieszkańców danej miejscowości, odległości od innych aptek, formy organizacyjnej prowadzonej działalności oraz kwalifikacji zawodowych właściciela apteki. Ograniczenia te są stosowane wobec podmiotów ubiegających się o wydanie zezwoleń od...