Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [32 / 37] >

Samorząd i praktyka

Gminy mają kłopoty z opanowaniem billboardowego chaosu

Miasta, które chcą uporządkować zasady umieszczania reklam zewnętrznych na swoim terenie, mogą natrafić na wiele problemów. Jednym z najważniejszych może być niespójność przepisów nowej uchwały reklamowej z obowiązującym na danym terenie prawem miejscowym. W rezultacie może się okazać, że wraz z procedowaniem uchwały reklamowej konieczne będzie prowadzenie równoległych prac nad zmianą planu przestrzennego. Obowiązująca już prawie dwa lata ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (dalej: ustawa krajobrazowa) wprowadziła zmiany do aż 11 ustaw. Niewątpliwie,...