Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [36 / 37] >

Samorząd i praktyka

Gmina nie ma obowiązku dzierżawić nieruchomości cyrkom tresującym zwierzęta

Orzecznictwo sądów administracyjnych nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zakazać zawierania umów cywilnoprawnych (najmu albo dzierżawy) nieruchomości samorządowych lub skarbowych przedsiębiorstwom cyrkowym, w których występują tresowane zwierzęta. W ostatnich dwóch latach władze lokalne coraz częściej wydawały zarządzenia zakazujące udostępniania terenów stanowiących gmin albo Skarbu Państwa na cele związane z organizowaniem objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Zarządzenia takie wydali m.in. prezydenci Słupska, Suwałk czy Warszawy. Były też one - z różnym skutkiem - zaskarżane...