Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [34 / 34] >

Samorząd i praktyka

Za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne zapłaci Skarb Państwa

Kontrolą decyzji administracyjnej wojewody w sprawie odszkodowania za szkody łowieckie mają zajmować się sądy powszechne, a nie administracyjne. Takie rozwiązanie może powodować poważne problemy w stosowaniu przepisów, które już od nowego roku mają wejść w życie. Uchwalona 22 czerwca 2016 r. nowelizacja Prawa łowieckiego wprowadza nowe zasady szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody spowodowane w uprawach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, szacowaniem wysokości tych szkód mają zajmować się właściwi miejscowo wojewodowie, a odszkodowania...