Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [10 / 34] >

Prawo w samorządzie

Zatrudnienie specjalistów w szkołach w okresie przejściowym

Przeprowadzana obecnie reforma oświaty w założeniu ma nie pogorszyć sytuacji nauczycieli w okresie przejściowym. Ustawodawca chciał także uniknąć obniżenia jakości udzielanej uczniom opieki psychologiczno-pedagogicznej. Dlatego przepisy ustawy wprowadzającej nowe Prawo oświatowe pozostawiły liczbę uczniów przypadających w szkole na jednego pedagoga, psychologa lub logopedę na poziomie roku szkolnego 2016/2017. W okresie wdrażania reformy oświatowej, w celu zapewnienia uczniom przekształcanych szkół możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pozostawiono liczbę uczniów przypadających na jednego pedagoga, psychologa czy logopedę na poziomie roku szkolnego 2016/2017. Do...