Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [9 / 34] >

Prawo w samorządzie

Stosunek pracy można nawiązać także w dniu wolnym

Zazwyczaj stosunek pracy powstaje w dacie określonej w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, gdyż zgodnie z art. 29 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy to umowa o pracę powinna określać ten termin. Faktyczne rozpoczęcie pracy nie jest tutaj wymagane, co skutkuje tym, że data nawiązania stosunku pracy może także przypadać np. na niedzielę.