Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [7 / 34] >

Prawo w samorządzie

Kto może wnioskować o dostęp do informacji publicznej

Procedura realizacji dostępu do informacji publicznej w trybie wnioskowym inicjowana jest przez wnioskodawcę. Ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych kwalifikacji odnoszących się do wnioskodawcy. Fakt ten w praktyce wzbudza wiele kontrowersji, częściowo tylko niwelowanych przez orzecznictwo. Zapis art. 61 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. wydaje się wskazywać, że prawo do informacji publicznej z perspektywy potrzeb społecznej kontroli władzy przysługuje wyłącznie obywatelowi. Inne sformułowanie zastosowano już jednak w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do...