Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [33 / 34] >

Samorząd i praktyka

Kiedy można żądać informacji o wynagrodzeniu pracownika

Czy wójt gminy może żądać od kierownika zakładu budżetowego (jednostki organizacyjnej gminy) wykazania wynagrodzeń pracowników (imiennie) zatrudnionych w zakładzie budżetowym? Na co naraża się kierownik i kadrowa, ujawniając takie informacje? Czy wójt ponosi odpowiedzialność, jeżeli żąda tych danych na piśmie? Informacje dotyczące wynagrodzeń pracowników mają charakter informacji chronionej - jako jedno z powszechnych dóbr osobistych. Ochrona ta wynika z przepisów ogólnych, wskazanych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Taki charakter informacji o wynagrodzeniu pracownika...