Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [33 / 34] >

Samorząd i praktyka

Kiedy można żądać informacji o wynagrodzeniu pracownika

Czy wójt gminy może żądać od kierownika zakładu budżetowego (jednostki organizacyjnej gminy) wykazania wynagrodzeń pracowników (imiennie) zatrudnionych w zakładzie budżetowym? Na co naraża się kierownik i kadrowa, ujawniając takie informacje? Czy wójt ponosi odpowiedzialność, jeżeli żąda tych danych na piśmie?