Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [32 / 34] >

Samorząd i praktyka

Jakie są skutki tymczasowego aresztowania pracownika samorządowego

Ostatnio jeden z pracowników naszego urzędu gminy został tymczasowo aresztowany. Czy w tej sytuacji należy rozwiązać z nim umowę o pracę? Czy i kiedy stosunek pracy z takim pracownikiem wygasa? Odpowiedź Stosunek pracy pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego ulega zawieszeniu. Natomiast po upływie trzech miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu jego tymczasowego aresztowania dochodzi do wygaśnięcia łączącej go z pracodawcą umowy o pracę. Uzasadnienie Stosunek pracy nie chroni przed tymczasowym aresztowaniem. Ten środek zapobiegawczy może być zatem z powodzeniem zastosowany...