Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [6 / 34] >

Prawo w samorządzie

Klauzula zatrudniania przez wykonawców na umowy o pracę – kiedy i jak tego wymagać

Zamawiający, który chce powierzyć odpłatne wykonanie zamówienia publicznego podmiotowi zewnętrznemu, musi odpowiednio przygotować procedurę zakupową. Jedną z nowości jest wymóg określenia warunków zatrudniania przez wykonawców osób wykonujących określone czynności przy realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę. Ta obowiązkowa klauzula wywołuje w praktyce liczne wątpliwości – zarówno co do zakresu jej zastosowania, jak też odpowiedniego sformułowania zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.