Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [5 / 34] >

Prawo w samorządzie

Problemy z praktyki przy udzielaniu zamówień in-house

Praktyka stosowania zamówień in-house w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli zlecania np. przez gminę wykonywania dostaw, usług lub robót budowanych w drodze odpłatnej umowy, powoduje wiele problemów – zarówno w sferze pojęciowej, jak i praktycznej. Najczęstszym rodzajem zamówień in-house jest tzw. in-house klasyczny, przewidziany w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Polega na udzielaniu przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST) zamówienia osobie prawnej, jeśli są łącznie spełnione następujące okoliczności:...