Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [5 / 34] >

Prawo w samorządzie

Problemy z praktyki przy udzielaniu zamówień in-house

Praktyka stosowania zamówień in-house w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli zlecania np. przez gminę wykonywania dostaw, usług lub robót budowanych w drodze odpłatnej umowy, powoduje wiele problemów – zarówno w sferze pojęciowej, jak i praktycznej.