Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [30 / 34] >

Samorząd i praktyka

Kiedy urzędnik jest funkcjonariuszem publicznym

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że sam fakt zatrudnienia na stanowisku urzędniczym nie oznacza automatycznie, że pracownik ten pełni funkcję publiczną. Sprawa dotyczyła skargi na bezczynność prezydenta miasta, który odmówił udzielenia informacji o jednej z urzędniczek uczestniczącej w załatwianiu sprawy z obszaru stanu cywilnego. Pracownica ta sporządziła notatkę z rozmowy telefonicznej z urzędem stanu cywilnego w innym mieście. Potwierdzał to jej podpis i pieczątka - z wymienieniem stanowiska podinspektora. Prezydent miasta uznał, że żądane przez skarżącego informacje dotyczące tej pracownicy nie...