Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [3 / 34] >

Prawo w samorządzie

Pracownik samorządowy ma prawo odwołania się do sądu od negatywnej oceny pracy

Od negatywnej oceny pracy pracownikowi samorządowemu przysługuje prawo odwołania się do sądu. Prawo to kilkakrotnie potwierdził Sąd Najwyższy. Pracownicy samorządowi, a więc osoby zatrudnione m.in. w urzędach marszałkowskich, starostwach, urzędach gmin czy w ich jednostkach organizacyjnych, podlegają okresowej ocenie. Jednak dokonywanie oceny pracy nie dotyczy wszystkich pracowników samorządowych. Mianowicie ocenie tej podlegają osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych - w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych (art. 27 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; dalej: u.p.s.). Zakres i...