Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [12 / 34] >

Prawo w samorządzie

Czy przewodniczący komisji rewizyjnej może zakazać obywatelowi wstępu na posiedzenie

Sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji są jawne i dostępne. Przewodniczący komisji rewizyjnej nie może zatem odmówić obywatelowi udziału w posiedzeniu komisji – o ile nie wystąpiły okoliczności wyłączające jawność posiedzenia.