Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [29 / 34] >

Gospodarka

Szykują się zmiany w ochronie zabytków

Jeżeli gmina (powiat) albo związek metropolitalny będą chciały wykonywać zadania wojewódzkiego konserwatora zabytków, to obligatoryjnie będą musiały utworzyć i obsadzić stanowisko miejskiego (powiatowego) konserwatora zabytków. Do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu skierowany został rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druk sejmowy nr 1403). Przewiduje on zwiększenie kompetencji Generalnego Konserwatora Zabytków w zakresie kształtowania obsady personalnej terenowych organów ochrony zabytków oraz rozszerzenia środków nadzoru i koordynacji przysługujących naczelnemu organowi ochrony zabytków w...