Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [28 / 34] >

Gospodarka

Przetarg nie zawsze będzie konieczny

Wprowadzona do Prawa zamówień publicznych instytucja zamówień wewnętrznych (in-house) nie wyklucza i nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, w drodze ustawy o gospodarce komunalnej. Gospodarka komunalna obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej. Ich celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Tak wynika z przepisów ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (dalej: u.g.k.). Zgodnie z tymi przepisami gospodarka...