Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [27 / 34] >

Gospodarka

Administratora cmentarza komunalnego wyznacza wójt

Cmentarzem komunalnym zarządza wójt, a nie rada gminy. W konsekwencji to od organu wykonawczego zależy, czy będzie on cmentarzem komunalnym zarządzał osobiście, czy też przez administratora. Wójt decyduje również o tym, kto będzie administratorem cmentarza oraz jaki będzie zakres kompetencji powierzonych administratorowi. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Tak wprost wynika z art. 1 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (dalej: u.c.ch.z.). O ile jednak o założeniu, rozszerzeniu czy...