Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [26 / 34] >

Finanse publiczne

Wysokość VAT z tytułu czynności wykonywanych przez szkoły publiczne

Centralizacja rozliczeń VAT spowodowała, że obecnie podatnikami z tytułu czynności wykonywanych przez samorządowe szkoły publiczne są macierzyste dla nich jednostki samorządu terytorialnego. Wyłączyło to możliwość korzystania przez szkoły z tzw. zwolnienia podmiotowego. Obecnie znacznie częściej niż przed centralizacją czynności wykonywane przez szkoły są opodatkowane VAT.