Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [26 / 34] >

Finanse publiczne

Wysokość VAT z tytułu czynności wykonywanych przez szkoły publiczne

Centralizacja rozliczeń VAT spowodowała, że obecnie podatnikami z tytułu czynności wykonywanych przez samorządowe szkoły publiczne są macierzyste dla nich jednostki samorządu terytorialnego. Wyłączyło to możliwość korzystania przez szkoły z tzw. zwolnienia podmiotowego. Obecnie znacznie częściej niż przed centralizacją czynności wykonywane przez szkoły są opodatkowane VAT. Podstawową działalnością szkół publicznych jest nieodpłatna działalność edukacyjna, a więc nieodpłatne świadczenie usług edukacyjnych. Świadczenie takich usług nie podlega jednak opodatkowaniu VAT ze względu na art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r....