Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [25 / 34] >

Finanse publiczne

Możliwość zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Istnieje jednak wiele sytuacji, w których mieszkaniec lub inna osoba zobowiązana do ich ponoszenia, może starać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z wymaganej odpłatności. Kto i kiedy może uchylić się od konieczności wnoszenia opłat? Skąd wówczas pochodzą środki na pokrycie pobytu w domu pomocy społecznej?